A aceptación e confirmación dunha reserva implica a súa conformidade coas condicións descritas neste documento e no noso sitio web.

-Ningunha reserva será válida sin unha confirmación da mesma. 

-En caso de "Cancelación con menos de 24 horas", de "Non Presentarse" ou de "Saída Anticipada", cobrarase o 100% da reserva (independentemente do motivo).

-As reservas feitas con menos de 7 días de antelación cóbraranse íntegras no momento de facelas.

-As reservas de invitacións, premios ou sorteos son intransferibles. Sempre terá que gozalas a persoa premiada ou invitada. E só serán válidas na tempada na que se fan.

-As invitacións pagaranse integramente no intre de facelas.

 

-Prezos: 

Os prezos das habitacións incluen IVE (10 %) e os nosos almorzos "bos días”.

 

-Horarios:

Entrada: desde as 15:00 h. ata as 20:00 h. Si vai a chegar máis tarde debe comunicalo ou podería perder a súa reserva.

Saída: ata as 11:45 h. Non abandonar o cuarto antes desa hora podería implicar o cobro dun día máis de estancia.

 

-Depósito de reserva e pago da reserva:

No momento de facer a reserva farase, vía tarxeta, un cargo do 40 % do importe total da reserva.

En Xullo, Agosto, Semana Santa e pontes farase un cargo polo importe restante da reserva o día antes da entrada.

Será necesario dar un número de tarxeta para a confirmación da reserva.

As reservas realizadas con menos de 7 días de antelación cobraranse íntegras no momento de realizala.

 

-Cancelacións: 

En caso de cancelación por parte do cliente dunha reserva confirmada, a política de cancelación será:

-Ata 31 días antes da data de entrada: devolución do 100% do depósito.

-Entre 30 días e 25 días: Devolución do 50 % do depósito.

Menos de 21 días: No haberá devolución.

Menos de 24 horas: cobrarase a reserva íntegra.

 

-Normativa oficial:

Decreto 179/2011 del 8 de septiembre.

Ley 7/2011 del 27 de octubre.